Hoppa till sidans innehåll

Navigering

Du är här: Skolportalen > Vuxenutbildning > Ansökan och utbud > Särskild utbildning för vuxna/Särvux

Särskild utbildning för vuxna/Särvux

Särskild utbildning för vuxna, nedan kallad Särvux är en skolform för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Till Särvux kan du söka om du vill:

Ansökningsblankett kan hämtas och skrivas ut från länken Blanketter på det gröna området ovan. Det går också bra att kontakta läraren på Särvux.

En individuell studieplan görs, tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare, utifrån dina behov, mål och tidigare kunskaper. Behärskar du redan delar av en kurs behöver du inte läsa den en gång till. Kunskaperna valideras och skrivs in i studieplanen.

På Särvux sker undervisningen i små grupper och i lugn takt. När du är klar i en kurs får du betyg eller intyg. Utbildningen kostar ingenting.

Särvux erbjuder kurser på tre olika nivåer som motsvarar:

Om det är första gången du söker till Särvux blir du kallad till ett möte där vi samtalar om din ansökan och dina förutsättningar att klara studierna.

Kurser att välja på

Enligt Skolverkets kursplaner för särvux finns möjlighet att läsa ett flertal kurser.

Särvux i Kungälv har inte möjlighet att erbjuda alla kurser under samma år.

Kurser särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå - motsvarande grundsärskolan

Kurser för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå- motsvarande träningsskolan inom grundsärskolan

Alla kurser som går att läsa på gymnasienivå kan du söka fram via skolverkets hemsida: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/vuxenutbildning/sarvux/gymnasial-niva/sok-amnen-och-kurser

Du kan få mer information och svar på frågor kring utbildningar och studier av våra studie- och yrkesvägledare.

Se skolverkets hemsida för kursutbud. (extern länk)

Beställ din ansökningsblankett från vår expedition, telefon: 0303-23 83 40 eller ladda hem blanketten via fliken blanketter på vår webbplats. Vid frågor kontakta våra lärare på Särvux, telefon: 0303-23 83 66.

Du kan även ta kontakt med oss via e-post

E-post till Annika Schöndell

 

Aktuellt och relaterat