Hoppa till sidans innehåll

Navigering

Du är här: Kungälvs kommun > Så arbetar vi > Övergripande planer > Energiplan för Kungälv

Energiplan för Kungälv

Foto på stormigt hav

Den nya energiplanen antogs av Kommunfullmäktige 2010-02-11

Planen beskriver hur vi i Kungälv använder energi och vilka konsekvenser det får. Planens "Informationsdel" beskriver bland annat hur vi använder energi, trender och konsekvenser.

Planens "Aktionsdel" innehåller ambitiösa förslag på kommunala mål och en åtgärdsplan.

Mål och åtgärder handlar om hur vi ska få mer förnyelsebar energi och hur vi ska använda energin effektivare i Kungälv. Den innehåller även en uppdatering av kommunens övergripande klimatmål, se nedan.
Målet förutsätter att all uppvärmning av byggnader sker utan eldningsolja år 2020 och att trafikens användning av fossila bränslen upphör år 2050. År 2020 ska kommunen vara självförsörjande till 15% på förnyelsebar el, enligt planförslaget.

Ny energistrategi

Som komplement till energiplanen finns sedan 2011 en ny energistrategi. Syftet med denna är att ge en översyn av betydande energiaspekter i Kungälvs kommun samt redovisa mål och åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Läs energistrategin här (pdf-fil 1 Mb)

Övergripande klimatmål

Planen föreslår att mål antas för de lokala koldioxidutsläppen i Kungälv för åren 2010, 2020, 2030, 2040 och 2050. År 2050 ska dessa utsläpp ha upphört. Minskningen anges jämfört med nivån 1990, eftersom detta år är utgångspunkt för Sveriges åtagande enligt Kyotoavtalet.

Enheten är ton koldioxid/invånare.

 

Energiplan

Aktuellt och relaterat