Hoppa till sidans innehåll

Navigering

Du är här: Kungälvs kommun > Kommun och Politik > Planer och styrdokument > Kommunala policys, planer och program > Samhällsplanering > Lednings- och informationsplan för Kungälvs kommun

Lednings- och informationsplan för Kungälvs kommun

Kommunens krisorganisation

Ämnesområde: Samhällsplanering
Antagen: Kommunfullmäktige 2003-05-26
Ansvarig: Planeringschef

Syfte

Vid extraordinära händelser behöver kommunen anpassa sin organisation för att bättre svara upp mot de krav som ställs på oss. Vid en extraordinär händelse måste vi effektivt kunna hantera situationen. En lednings- och informationsplan redogör för vilka principer som råder för ledning och information vid extraordinära händelser.

Sammanfattning

Planen avhandlar kommunens anpassade organisation under extraordinära händelser i fred, med extraordinär avses en händelse med risk för allvarliga störningar i samhällsfunktioner och en händelse som kräver skyndsamma insatser av kommunen. Information och ledning samt en krisorganisation är viktiga delar av planen. Målen är att ledning på ett effektivt och strukturerat sätt samt att kommunen innehar initiativet när det gäller krisinformation. Krisorganisationsgruppen samt krisorganisationsnämnden presenteras och utgör en central del i krisorganisationen med lednings- och samordningsansvar.

Uppföljning

Ledningsplanen skall revideras och åter beslutas vid varje ny mandatperiod.

Läs hela lednings- och informationsplanen

 
Publicerat av Webbmaster. Utskriftsversion

Aktuellt och relaterat

Aktuellt

För tillfället finns inga nyheter för ”Lednings- och informationsplan för Kungälvs kommun”.

Alla nyheter